Výbor

 Složení výboru TJ ve funkčním období 2018 - 2022 a kontakty na členy VTJ 

Předseda výboru TJ: Tomáš Michal

Místopředseda výboru TJ: Petr Laník

Členové: Lucie Raab, Petr Plašil, Štěpán Chromovský, Matěj Bartík, Pavel Jindra

 

Kontakty na členy výboru: vybor@kotvabranik.cz

 

Tomáš Michal: tomas.michal@kotvabranik.cz - zástupce OLT

Petr Laník: petr.lanik@kotvabranik.cz - zástupce OKP

Petr Plašil: petr.plasil@kotvabranik.cz - zástupce TOM

Štěpán Chromovský: stepan.chromovsky@kotvabranik.cz - zástupce OVT

Lucie Raab: lucie.raab@kotvabranik.cz - zástupce paddleboarding (SUP)

Matěj Bartík: matej.bartik@kotvabranik.cz

Pavel Jindra: pavel.jindra@kotvabranik.cz  

 

Výbor TJ - je volený tajnou volbou konferencí delegátů na čtyřleté volební období. Konference volí členy VTJ , Předsedu a Místopředsedu výboru TJ. Výkon funkce není honorovaný. Podrobnosti jsou ve Stanovách.