Kontrolní komise

Složení Kontrolní komise TJ Kotva Braník ve funkčním období 2018 - 2022

 

Členové: Vladimír Martínek, Jiřina Novotná, Zuzana Doležalová

 

Kontakt na členy Kontrolní komise:

kk@kotvabranik.cz

 

Kontrolní komise - je volena tajnou volbou konferencí delegátů na čtyřleté volební období. Konference volí členy KK , ti si volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TJ a členům TJ. Výkon funkce není honorovaný. Podrobnosti hledej ve STANOVÁCH.