Partneři

V roce 2023 je naše TJ Kotva Braník podpořena z následujících dotačních a grantových programů. 

Děkujeme!

  • Provozuschopnost TJ Kotva Braník 170.000 Kč

  • Můj klub 2023 - 74.304 Kč

  • 1.3 Dotace na podporu oprav a investic sportovních a tělovýchovných organizací působících na území MČ Praha 4, primárně pro aktivity dětí a mládeže (2023) : Rekonstrukce vjezdové brány 10.000 Kč
  • 1.2 Dotace na podporu jednorázových sportovních a tělovýchovných akcí dětí a mládeže pořádaných na území MČ Praha 4: Juniorské mistrovství ČR v kanoepolu 20.000 Kč
  • 1.1 Dotace na podporu činnosti organizací působících a zajišťujících sportovní a tělovýchovnou aktivitu dětí a mládeže na území MČ Praha 4 (2023) Podpora mládežnických oddílů TJ Kotva Braník 50.000 Kč