60 let pěšáků v TJ Kotva

12/03/2016
Historie OPT od roku 1956

60 let oddílu pěší turistiky TJ KOTVA Braník

Pěší turistika se v KVT pěstovala vlastně vždy. To v obdobích, kdy se nedalo jezdit na vodu nebo na lyže, tedy na podzim a na jaře, kdy sníh už nebyl, ale byla ještě zima. Ze starších almanachů jsem se dozvěděl, že tato činnost se rozšířila zvláště v období německé okupace, kdy byl rozpuštěn akademický klub KČT a jeho členové přešli do KVT, kde pokračovali v činnosti rozpuštěné organizace. V té době jsme dokonce provozovali značkařskou činnost.

První zmínky od roku 1940

Organizování našich pěšáků začalo, jak jsem rovněž vyčetl, někdy kolem roku 1940, ale byly to jen nesmělé pokusy. Po válce už se utvořila parta vodáků, kteří přece jen tak neholdovali zimním sportům a tíhli k pěší turistice. Tyhle nesmělé pokusy řídil Jarda Jarouš a jakési srandavýlety organizoval rovněž Eman Schaniel, známý žertéř a srandista. A tak jsem se dočetl v klubovém časopisu Cestou a řekou (mimochodem jsme se jej před léty  zkoušeli resuscitovat, ale věc ztroskotala na nedostatku dopisovatelů), že v květnu 1956 byl založen oddíl pěší turistiky při tehdejším Slavoji PaC, jak jsme se tehdy nazývali. Prvním vedoucím oddílu byl Bohoušek Kopřiva, všestranný sportovec: vodák, lyžař, pěšák, volejbalista, sokol a skaut, hlavně však neúnavný obětavec (svobodný mládenec), který byl v loděnici takřka denně a stále něco organizoval. Ve funkci zůstal až do své smrti v r. 1969.  Jeho parťáci byli Vašek Ježerský, Jarda Pejša s manželkou Marií, profesor Mašek, manželé Vašek a Vlasta Náhlovští, Jarda Tittelbach, můj táta Vašek Pešata, Billy Novák, Honza Kodat a Boža a Jožka Huňáčkovi, Ota a Nina Vyskočilovi. A to jsem na některé určitě zapomněl. Zkrátka oddíl tady byl, začal fungovat, chodilo se v neděli, protože v sobotu se dělalo do jedné a chodilo se zejména na Brdy. A tak se jim říkalo, aspoň mezi námi, tehdy mlaďasy, Brďáci. Tehdy jsme ještě netušili, že tyhle, pro nás bizarní postavičky, dělají činnost, která se stane pro mnohé z nás za nějaký čas  oblíbenou zábavou. Jak šel čas, jejich řady se rozšiřovaly, výletů přibývalo a trasy se množily. Dodnes si, nevím proč, pamatuji výlet z jejich tehdejšího plánu: Všenory-Řitka-Davle, vede Jarda Pejša.   

Jarda Pejša         

Po nečekané smrti Bohouška Kopřivy přejímá oddíl jako vedoucí Jarda Pejša, ale v určitých mezidobích jej vede Mario Beneš, autobusové zájezdy řídí Mirek Pražák. Začínají odcházet nejstarší z oné první party a činnost oddílu slábne, fungují prakticky jen tak dva autobusáky za rok a tehdy již i sobotní výlety do okolí Prahy organizuje neúnavně Jarda Pejša, ale nemají velkou účast. Navíc oddíl je stále chápán jako něco doplňkového k vodácké činnosti a členství u vodáků je podmínkou pro členství v pěšákách. Přitom oddíl je součástí odboru turistiky, který sdružuje turistické oddíly TJ (vodáci, lyžaři, pěšáci a později i TOM)

Prokop Sedmidubský

Po Jardovi Pejšovi přebral oddíl Prokop Sedmidubský a získal pro oddíl jakousi rovnoprávnost s ostatními oddíly a rovněž se oživila činnost oddílu. V roce 1981 mne Prokop přemluvil, abych dělal předsedu oddílu místo něho. Po nějakém čase jsem souhlasil a měl jsem několik podmínek: že Prokop zůstane se mnou  ve výboru a bude mi radit, že ve výboru bude stará garda, tedy Jarda Pejša,  Míťa Šejnost, které jsem už předtím přemluvil a vůči TJ požadavek zněl, že oddíl bude zcela postaven na roveň oddílům již fungujícím, tedy i rozpočtově a rovněž v množnosti nepodmiňovaného přijímání členů oddílu pěší turistiky, tedy bez podmínky členství ve vodácích. Tohle všechno výbor TJ akceptoval, takže plnoprávný oddíl pěší turistiky (od té doby jen OPT) začal fungovat. Podařilo se získat lidi, kteří byli do toho ochotni jít. A tak postupně přišli kromě již zmíněných Jardy Pejši a Míti, Pepík Paulus, Zorka Pokorná, Milena Jirkovská, Pepík Hvězda (který se pokusil zřídit skupinu  pěšácké mládeže, která fungovala dva roky a pak jak dospěli, vymizeli). Jirka Havelka, který měl ze začátku ještě na krku starost o vodácké zájezdy, neboť byl také členem výboru vodáků a bez kterého si dnes nedovedeme pěšácký oddíl představit, obětavec a fanatický sportovec Jirka Třešňák. 

Oddíl postupně začíná nabírat dechu, koná se 4 až 5 zájezdů za rok, každou sobotu na jaře a na podzim je pěšácká akce. Jarda Pejša začíná s pořádáním  středečních výletů pro důchodce. Po jeho dlouhodobém onemocnění tyto výlety přebírá Jirka Havelka a dovádí je k dnešní dokonalosti. 

80. léta

Zejména počátkem 80. let se zúčastňujeme některých celostátních akcí, dálkových pochodů jako např. Prčice, Švejkova padesátka. Po několika létech účast na těchto akcích končíme z důvodů těch, že přestávají mít turistický ráz a stávají se pouťovou atrakcí. Dáváme přednost akcím našim, vymyšlenými našimi členy. Oddíl na počátku 80. let pořádá zahraniční zájezdy, např. do Julských Alp. Oživují se sobotní výlety a v turistické sezóně (tedy mimo zimní období a prázdniny) je každý víkend nějaká akce. Zvětšuje se počet jednodenních zájezdů autobusem do vzdálenějších končin  naší země, organizují se i zájezdy vícedenní. Navazuje se spolupráce s dalšími oddíly, vodáky a lyžaři za účelem společných akcí. V zimě se pořádají zimní přejezdy hor na běžkách a v létě společné pěšácko-vodácké zájezdy, které se konají dodnes. 

90. léta    

Počátkem 90. let přichází do OPT dříve pionýrský oddíl dětí Koníci, aby rozšířil členskou základnu a zajistil plynulý přechod mládeže mezi členstvo. Spolupráce zprvu funguje dobře, dětský oddíl je Kotvou kompletně vybaven, má velmi dobrou činnost jednak v průběhu roku, jednak pořádá třítýdenní letní tábory. Postupem času však vedoucí oddílu začíná Kotvu Braník chápat stále více jen jako zdroj peněz a jeho vztahy směrem k základním a zákonným povinnostem ke Kotvě jsou mírně řečeno podivné. V roce 1998 byla spolupráce z jeho strany ukončena, pokud by se tak nestalo, ukončil by ji OPT.

Současnost

V současnosti se členská základna pohybuje mezi 95 až 100 členy. Oddíl postupně stárne a s přibývajícím věkem snižuje se pochopitelně i výkonnost jednotlivých jeho členů. Přesto jsou výkony našich seniorů hodné obdivu, neuvěřitelné a mnohý mnohem mladší by na ně prostě neměl. Kromě toho nám odcházejí na daleké trasy, z nichž není návratu základní členové a tvůrci image oddílu. Je to samozřejmě přirozený běh života a musíme se s tím smířit. Bohužel, dosud marně, se snažíme oddíl omladit o mladší členy, byť dobře víme, že pěší turistika nepatří mezi adrenalinové sporty, kterými žije dnešní doba. A tak se obracíme na svých putováních na různé skupiny mladších seniorů, kterých potkáváme na trasách docela dost. Náš program, který jim věnujeme se jim  zdá zajímavý a slibují, že se ozvou, ale skutek utek´. Je to zkrátka tím, že lidé se v této zvláštní době nechtějí za žádnou cenu organizovat. A tak přísun nových členů je malý, spíše jednotlivý.       

Činnost je však i přesto bohatá: v sezóně (jaro a podzim) každou sobotu výlet do okolí Prahy, nebo autobusový zájezd buď jednodenní nebo vícedenní, dovolenecké akce na Valšovkách a na Lužnici, týdenní dovolenecký zájezd do ciziny, ty dělá naše zájmová skupina VHT nejméně třikrát do roka, pravidelné středeční výlety pro důchodce, které vede Jirka Havelka. Prostě za rok se sejde více než 100 akcí. V současnosti oddíl tak řídí 13 členný výbor, který současně zastává funkci sboru cvičitelů a výhodou tohoto vyššího počtu je více nápadů, více názorů. Nezastíráme, že naplnit výbor se v poslední době rovná nadlidskému úsilí, nikomu se nechce do dobrovolné, mnohdy nevděčné práce. Taková už je doba a navíc, marná sláva, stárneme a mladí nejsou.


Tolik tedy z historie a současnosti oddílu pěší turistiky v TJ KOTVA Braník. V současné době (březen  2016) je oddíl co do počtu akcí stále nejaktivnějším oddílem v celé TJ. Mějme však na paměti, že bez těch, kteří byli před námi, bez těch, kteří to vše začali, nebylo toho, co je dnes a co bude dál. 

- Vašek Pešata, předseda OPT KOTVA