VLTAVA V PRAZE

09/09/2014
Vltava

Vltava v Praze z hlediska vodáků je rozdělena na několik částí. Štrekaři mají svoji vodu mezi jezy Modřanským a Štítkovským. Tady je také většina pražských loděnic. Dají se tu potkat všechny druhy lodí, od kajaku až po osmiveslici. Taky je to část řeky, kde se jezdí závody, nejznámější jsou asi veslařské Primátorky.  Nově se v naší laguně usadilo kanoepolo a hned se tu odehrávají mezinárodní turnaje. Slalomáři měli postavené branky na Čertovce, ale po vybudování slalomového kanálu v Troji na to nikdo ani nevzpomene. Ještě jeden slalomový kanál je vedle zdymadla Helmovského jezu u Štvanice. Mezi Štítkovským a Helmovským jezem je v současnosti v podstatě komerční zóna. Kam se vodák nedostane bez pronásledování Plavební správou.

Přitom na šlajsnách se vesele závodilo. A pod Jiráskovým mostem se v 50. letech srocovali vodáci na 1. máje a tak nemuseli do průvodu.

Napříč Prahou přes 3 jezy

Na konci září se koná akce, kterou obnovil Junák: PŘES TŘI JEZY. Nejde o závod, ale příjemnou jízdu Prahou a možnost podívat se na ni z vody. Start je z Císařské louky. První jez – Štítkovský se překonává šlajsnou širokou 12 m uprostřed řeky. Tento jez je zajímavý tím, že z něj vedou 2 plavební komory, vpravo u Mánesa jen do prostoru nad Staroměstský jez. Vlevo u věže, ve které měl klubovnu Jaroslav Foglar se svými hochy od Bobří řeky, se najíždí do komory, která vyústí až pod Staroměstským jezem, takže překonává jezy 2.

Další jez, ten nejstarší je Staroměstský. Šlajsna je opět uprostřed a projíždějícím fandí turisté z Karlova mostu. Poslední je Helmovský u Štvanice. Ten je z těchto tří nejvyšší -  4,4 m a proto je na něm u levého břehu retarderka opět se šířkou 12 m.

Končí se na Štvanici a ti, kteří mají rychlejší lodě, ne rafty, se vydávají plavebními komorami zpět nahoru do svých loděnic. Rafťáci se naopak převlékají do suchého a zpět jedou tramvají. Ten zážitek je celý nevšední a určitě za to stojí.